-Proiecte-

Cercetătoare invitată : Cristina  CHIVA   (22- 29 iunie 2024)

Proiect de cercetare 2024 - MCD - 0303 - UEFISCDI - Mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora - Proiect de cercetare finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). 

Acest proiect de mobilitate are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES) al Facultății de Științe Politice (Universitatea din București) și Cristina Chiva ca cercetătoare româncă aflată în diaspora. Această colaborare vizează dezvoltarea de proiecte de cercetare comune, publicații, precum și transferul de cunoștințe între cercetătoare, masteranzii și doctoranzii FSPUB și membrii CPES.  Astfel, pe parcursul stagiului de mobilitate, vom organiza o serie de activități, dintre care anunțăm prelegerea Al treilea val de autocratizare din perspectiva politicilor de gen. 

Dr Cristina Chiva este Lector Universitar în Politica Uniunii Europene la Universitatea din Salford Manchester, Marea Britanie. Proiectele sale de cercetare se concentreaza pe reprezentarea de gen in Europa Centrala si de Est. Publicatiile sale recente includ: Gender, Institutions and Political Representation: Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies (Palgrave Macmillan, 2018), şi ‘Gender and democratic resilience against autocratisation: the case of Romania’s “gender identity” bill’ (European Journal of Politics and Gender, 2023).

Responsabilă de proiect din partea CPES: Ionela Băluță.

Toate detalile despre evenimentele și activitățile din cadrul acestui proiect vor fi anunțate pe site-ul CPES.

Cercetătoare invitată: Ioana Vrăbiescu  (15 iunie – 13 iulie 2024)

Proiect de cercetare 2024 - MCT - 0063 UEFISCDI mobilități tineri cercetători din diaspora

Proiect de cercetare finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Acest proiect de mobilitate are două obiective principale: 1. analizarea în cadrul CPES a provocărilor teoretice, etice şi metodologice în cercetarea unor subiecte intersecționale (politici migraționale, schimbări climatice, ecofeminism,  structuri patriarchal-capitaliste îndreptate spre folosirea resurselor naturale, munca neremunerată a femeilor etc.), dar și scrierea de articole științifice în engleză pentru publicarea în reviste de înalt impact în științe sociale; 2. coagularea unor echipe de cercetare pentru depunerea de noi proiecte de cercetare în domeniul combaterii discriminării intersecționale.

Astfel, pe parcursul stagiului de mobilitate, vom organiza o serie de întâlniri, dintre care anunțăm prelegerea „Lărgirea Schengen și implicațiile pentru politicile de migrație în România și UE: o analiza intersecțională a securității frontierelor”, două sesiuni de mentorat adresate studenților și doctoranzilor și două întâlniri de lucru cu echipe de cercetare din CPES și Universitatea din București pentru discutarea de colaborari viitoare pe tema discriminării migranților.

Dr. Ioana Vrăbiescu este conferențiară laVrije Universiteit Amsterdam. Prin proiectele ei de cercetare interdisciplinare, Ioana analizează rolul emoțiilor etice în dispozitivul de control al migrației (Affective Borders) și explorează intersecția dintre schimbările climatice și mobilitatea forțată a oamenilor și nu numai (Engaged Scholarship against Climate Change). Experiza Ioanei cuprinde cercetări calitative în organizarea statală (servicii sociale, poliție, imigrări) a supravegherii, detenției și deportărilor cetățenilor europeni pe teritoriul UE. Ioana are cercetări calitative făcute în Franța, Marea Britanie, Spania și Romania, unde consecvent, a folosit analiza intersecțională.

Responsabilă de proiect din partea CPES: Simona Necula.

Toate detalile despre evenimentele și activitățile din cadrul acestui proiect vor fi anunțate pe site-ul CPES.  


Cercetătoare invitată : Cristina Galalae   (10 noiembrie - 9 decembrie 2023)

Proiect de cercetare 2023 - MCT - 0064 UEFISCDI mobilități tineri cercetători din diaspora

Proiect de cercetare finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Acest proiect de mobilitate are doua obiective principale: (1) consolidarea în cadrul CPES a fundamentelor teoretice şi metodologice în vederea explorării atitudinii publicurilor din Romania și din alte tari din Europa de Est cu privire la reprezentarea grupurilor minoritare în publicitate; (2) consolidarea unui program de colaborări la nivel educațional între CPES și Universitatea din Leicester, Regatul Unit al Marii Britanii.

Astfel, pe parcursul stagiului de mobilitate, vom organiza o serie de activități, dintre care anunțăm workshopul “Beyond Equality, Diversity, and Inclusion Pledges: What can we learn from our diversity labour? Reflections on the Inclusive University” și prelegerea “Marginalized identities in market representations”.

Dr. Cristina Galalae este Lector Universitar în Marketing și Director de Egalitate, Diversitate și Incluziune la Universitatea din Leicester, Regatul Unit al Marii Britanii. Prin proiectele ei de cercetare, Cristina explorează capacitatea strategiilor de marketing de a sprijini dezvoltarea incluziunii și egalității de șanse la nivel individual și societal. Temele de cercetare abordate de Cristina includ: marketing multicultural; branding multicultural; comportament de consum în rândul grupurilor marginalizate; egalitate, diversitate și incluziune socială; egalitate și incluziune în educație; discriminare în reprezentări de marketing. Cristina privilegiază perspectivele interpretitiviste și metodele de cercetare paticipativă.

Responsabilă de proiect din partea CPES: Ionela Băluță.

Toate detalile despre evenimentele și activitățile din cadrul acestui proiect vor fi anunțate aici. 

Cercetător invitat : Ov. Cristian Norocel   (9-25 noiembrie 2023)

Proiect de cercetare 2023 - MCT - 0014 UEFISCDI mobilități tineri cercetători din diaspora

Proiectul de mobilitate în cadrul CPES al lui Ov. Cristian Norocel a obținut finanțarea UEFISCDI. Principalul obiectiv al mobilității este consolidarea în cadrul CPES a fundamentelor teoretice şi metodologice și dezvoltarea unor perspective comparative pe două tematici principale: (meta)politicile digitale ale formațiunilor de extremă dreaptă și politicile anti-gender în Europa de Est. 

Astfel, în luna noiembrie 2023 vom organiza o serie de activități, dintre care anunțăm două conferințe: ”Digital Far-Right Metapolitics from an Intersectional Perspective” și  „Disentanglig Anti-Gender Politics in Eastern Europe: Transnational Trends and Vernacular Declinations”. 

Ov. Cristian Norocel este lector senior (Senior lecturer) la Departmententul de Studii de Gen, Universitatea din Lund, Suedia. Temele lui principale de cercetare sunt: perspective de gen/intersecționale asupra comunicării politice a dreptei populiste; discursuile politice care normalizează opiniile de extremă dreaptă; construcția și menținerea diverselor ierarhii de putere în interiorul acestor discursuri. În toate cercetările sale, Ov. Cristian privilegiază dimensiunea comparativă (atât asupra țărilor nordice, cu un focus pe Suedia și Finlanda, cât și asupra Europei Centrale și de Est, cu focus pe România și Ungaria). 

Responsabilă de proiect din partea CPES: Ionela Băluță.