CENTRUL PENTRU POLITICILE
EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES)

Centru interdisciplinar de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Politice al Universităţii din Bucureşti (FSPUB), CPES are ca misiune investigarea proceselor de democratizare şi definire a cetăţeniei, de elaborare şi evaluare a politicilor publice, precum şi a proceselor sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, apartenenţă sexuală şi a altor forme de ierarhizare socială.

CENTER FOR THE STUDY OF EQUAL OPPORTUNITY POLICIES (CPES)

Interdisciplinary research center within the Faculty of Political Science at the University of Bucharest, CPES aims to investigate the processes of democratization and citizenship building, the design and evaluation of public policies, as well as the social processes of constructing gender, class, ethnic, racial and sexual differences or other forms of social hierachies.

CENTRE D'ETUDES SUR LES POLITIQUES DE L'EGALITE DES CHANCES (CPES)

Centre interdisciplainaire de recherche de la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (FSPUB), CPES se donne pour objectifs l'analyse des processus démocratiques de construction de la citoyenneté, d'élaboration et d'évaluation des politiques publiques, tout comme des processus sociaux de construction des différences de genre, classe, race, ethnie, appartence sexuelle et d'autres formes de hiérachie sociale.


EVENIMENTE /NEWS/ ÉVÉNEMENTS